תחומי פעילות


לעורכי דין בתחום המקרקעין
מעקב חריגות בניה
מעקב מקרקעין והשינויים שחלו בו לאורך שנים
איתור שינויים וחישוב שטחים לצרכי ביטוח\פיצויים
מתן חוות דעת לבתי משפט\חברות ביטוח
הגנה על חוות דעת בבית משפט
הכנת עו"ד לחקירה נגדית המבוססת על תצלומי אוויר ונתוני פענוח
ניתוח ובקרה על חוות דעת אחרות

לחברות נדל"ן
מחקר אירועי עבר במתחם הפרויקט (חפירות\מילוי פסולת\מבנים קודמים\פולשים וכד')
מתן חוות דעת גיאולוגית ראשונית, לסיוע בתכנוני שטח

לרשויות מוניציפאליות
חוות דעת מומחה לבית משפט המתבסס על פענוח תצלומי אוויר.
הופעה כעד מומחה בבית משפט והגנה על חוות דעת בבית משפט
מיפוי פוטוגרמטרי על בסיס כל פלטפורמה אווירית – קווי המתאר של הקרקע, תבליט ותכסית, השלמות מידע בשטחים שלא ניתן לראותם בתצלומי אוויר
שימוש באורתופוטו – לצרכי מיפוי מדויק
עבודה בסביבת GIS
סקרי מעקב חריגות בניה (תואם תיקון 116)
סקרי גינון
סקר שימוש ויעודי קרקע
סקר חקלאי
ניתוח ובקרה על חוות דעת אחרות
ניתוח שימושי שטח בהיסטוריה ובהווה
מתן חוות דעת גיאולוגית ראשונית, לסיוע בתכנוני שטח
נגישות למאגרי תצלומי אוויר בארץ ובעולם המאפשרים הצגת מרחבים בהווה ובעבר

לגורמי ממשל
ניתוח שימושי שטח בהיסטוריה ובהווה
מעקב חריגות בניה
מעקב מקרקעין והשינויים שחלו בו לאורך שנים

תחומי פעילות תחומי פעילות