כתיבת חוות דעת מומחה לבית משפט, המבוססת על פענוח תצלומי אוויר